Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Ryszarda, Teodora, Wilhelminy
Dzisiaj jest: 7 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Kategoria:Gospodarka nieruchomościami
Termin załatwienia:Termin zapłaty opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości za dany rok wnosi się do dnia 31 marca każdego roku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania
Tryb odwoławczy:brak
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
Miejsce złożenia dokumentów:
  • przez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, budynek A - Ratusz, I piętro, pok. nr 7;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
Dodatkowe informacje:Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
pl. Stary Rynek 1, budynek B, I piętro, pok. 31
tel. 46 830 91 31 lub 46 830 91 57

Sposób odbioru dokumentów:
Dokumentem wyjściowym jest informacja o udzieleniu lub nie udzieleniu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1 (budynek B, I piętro).
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
  • Dokument lub jego kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) poświadczający dochód w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.
UWAGA: w trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
Treść:Z bonifikaty w opłatach rocznych, w wysokości 50 %, mogą skorzystać osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli nieruchomość gruntowa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób. Do dochodu zalicza się m. in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód.
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-05-12 11:13:24)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2018-10-30 18:45:19)
Liczba odwiedzin: 6520
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij