Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości* zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 01.01.2022 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł.

Warunkiem zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, o którym mowa powyżej jest:
  1. posiadanie kompostownika przydomowego, oraz
  2. kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oraz
  3. oświadczenie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Burmistrza Miasta Łowicza o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Aby uzyskać przedmiotowe zwolnienie należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z nowym wzorem deklaracji, obowiązującym od 1 lutego 2021 r.

Wymagania w zakresie kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu (treść uchwały poniżej w plikach do pobrania):
  • kompostowanie prowadzi się w pryzmach lub kompostownikach znajdujących się w szczególności w miejscach zacienionych,
  • kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku należy prowadzić z zachowaniem wymagań w zakresie prawidłowych warunków sanitarnych dla procesu fermentacyjnego, w szczególności zapewniających przewietrzenie
  • kompostu oraz z zachowaniem odpowiedniej wilgotności kompostu;
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
  1. nie posiada kompostownika, lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia Burmistrzowi Miasta Łowicza, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o których mowa powyżej, ze stanem faktycznym,
Burmistrz Miasta Łowicza stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa powyżej, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w lit. a) – c).

* Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2020-04-01 19:11:04)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-01-04 11:16:15)
Liczba odwiedzin: 91
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij