Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej „ustawą”), przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Łowicza jest dostępny pod adresem: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łowicza w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców miasta jest realizowana za pośrednictwem podmiotu, któremu udzielono zamówienia publicznego na ww. usługi, tj.:
Zakład Oczyszczania Miasta J. Igielski i Wspólnicy Spółka jawna, ul. Nadbzurzańska 9, 99-400 Łowicz.

W ramach podwykonawstwa, wyżej wskazaną usługę w trzech rejonach miastach świadczy:
PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, urzędy, placówki oświatowe, placówki medyczne, wszelkiego rodzaju działalności gospodarcze, zakłady produkcyjne, działki letniskowe, ogrody działkowe) nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łowicza. W związku z tym, zgodnie z art. 6 ustawy, właściciele takich nieruchomości mają obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług świadczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Więcej informacji dotyczących umów można znaleźć pod adresem:
http://www.lowicz.eu/Odbior_odpadow_z_nieruchomosci_niezamieszkalych,3880

Odpady powstające na terenie nieruchomości niezamieszkałych (w tym powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej), nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych!

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:53:21)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-05-23 15:53:08)
Liczba odwiedzin: 149
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij