Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Dzisiaj jest: 4 lutego 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Ukształtowanie terenu, budowa geologiczna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Pod względem geograficznym miasto położone jest na równinie Łowicko-Błońskiej -północny skraj, mezoregion Nr 318.72 (Kondracki, Rychling - Atlas RP, 1993). Rzeźba charakteryzuje się słabym urozmaiceniem pod względem hipsometrycznym. Graniczne wysokości nad poziomem morza zawierają się pomiędzy 81,8 m a 95 m. Elementami morfologicznymi są:
  • płaska i rozległa dolina rzeczna Bzury usytuowana na dnie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej (formowana w procesach aluwialnych w strefie peryglacjalnej faz leszczyńskiej i poznańskiej stadiału głównego zlodowacenia Wisły),
  • równina aluwialna (po południowej stronie doliny Bzury) - pedyment Wzniesień Łódzkich, północna część miasta znajduje się na równinie erozyjno - aluwialnej.
Pod względem geologicznym obszar miasta położony jest na południowo - zachodnim skłonie depresji Niecki Warszawskiej, która jest najgłębszą częścią długiej i wąskiej depresji Niecki Brzeźniej. Niecki wypełnione są osadami kredy i paleocenu, pod którymi występują skały permu, triasu i jury z pasmowym układem formacji jury i kredy, reprezentowanymi głównie przez wapienie, margle, dolomity, kredę i opoki, częściowo również przez piaski i piaskowce i mułowce.

Niżej znajdują się utwory paleozoiku Platformy Waryscyjskiej. Rozległe obniżenie tworzy przebiegająca równoleżnikowo Pradolina Warszawska-Berlińska. Specyficzna budowa geologiczna regionu determinuje lokalizację i wielkość zasobów wód podziemnych.

Utwory serii górnokredowej tj. wapienie, piaskowce, margle i trzeciorzędowej tj. iły, mułki, piaski kwarcowe i glaukonitowe, miejscami warstwy węgla brunatnego. Najczęstsze formacje czwartorzędowe to gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Gliny zwałowe budują część terenu w obszarze na północ od koryta rzeki Bzury. Południowa część miasta zbudowana jest z osadów piaszczystych - piasków aluwialnych pokrywowych i pradolinnych. Osady holocenu to głównie piaski facji korytowej, mułki i mady rzeczne facji równin zalewowych, namuły oraz torfy facji starorzeczy.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2008-01-25 15:20:41)
Liczba odwiedzin: 506
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij