Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Lokale dla NGO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łowicza


Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza wykaz przyszłych najemców lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Łowicz usytuowanego przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62 wyłonionych w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1, § 5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 roku, poz. 6) w związku z Zarządzeniem Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym stanowiącego własność Gminy Miasto Łowicz, usytuowanych przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62 informuję, że: W odpowiedzi na ogłoszony WYKAZ LOKALU UŻYTKOWEGO przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym stanowiącym własność Gminy Miasto Łowicz, usytuowanym przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62:

Lokalizacja: ul. Al. Sienkiewicza 62, Łowicz | Księga wieczysta: KW LD1O/00009328/4
  1. Dotychczasowe przeznaczenie: Magazyn
  2. Administrator lokali: Urząd Miejski w Łowiczu - Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości
  3. Łącza powierzchnia użytkowa: 21 m2
  4. Miesięczna stawka czynszu za wynajem 1 m2: 1,63 zł netto + 23% VAT*
  5. Czynsz uwzględnia koszty: energii cieplnej i elektrycznej, wody, ścieków, wywóz odpadów
  6. Termin wnoszenia czynszu: Płacony z góry miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca
  7. Usytuowanie i numer lokalu, powierzchnia: PARTER – 1 lokal: Lokal nr 9, powierzchnia 21 m2
  8. Wyposażenie lokalu w urządzenia: Instalacje: elektryczna. Ogrzewanie: centralne. Toaleta i umywalka.
  9. Przeznaczenie lokalu użytkowego: Siedziba i niezarobkowa działalność statutowa organizacji pozarządowych – stowarzyszenia, fundacje, itp. (podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
* zgodna z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łowicza Nr 23/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Łowicz, usytuowanych przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62

w drodze zbierania i wyboru ofert, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 15:00 wpłynęła 1 oferta:
  • Polskie Stowarzyszenie Rodak, os. Starzyńskiego 7/10, 99-400 Łowicz, KRS 0000866065, NIP 8341892334, REGON 387347241.
Złożona oferta jest kompletna i spełnia wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu. W związku z powyższym umowa na najem przedmiotowego lokalu zostanie podpisana na okres 3 lat z najemcą: Polskie Stowarzyszenie Rodak, os. Starzyńskiego 7/10, 99-400 Łowicz, KRS 0000866065, NIP 8341892334, REGON 387347241.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2020-01-29 10:06:15)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-04-13 13:47:39)
Liczba odwiedzin: 659
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij